Pranešimai kreditoriams

Pranešimas apie atsiskaitymą su pirmosios eilės kreditoriais

Informuojame, kad 2014 m. rugpjūčio 27 d. Ūkio bankas baigė atsiskaitymus su pirmosios eilės kreditoriais, kurių reikalavimai bankui buvo kilę iš darbo teisinių santykių. Buvę ir esami Ūkio banko darbuotojai jiems priklausančias lėšas gaus į jų nurodytas banko sąskaitas.

Informacija apie tolesnį atsiskaitymo su kreditoriais procesą bus skelbiama ir www.ub.lt .

Atgal