Pranešimai kreditoriams

Pranešimas dėl Ūkio banko paskelbimo bankrutavusiu ir likvidavimo

2014 07 07 d. reg. nr. 02-02-1393  

Gerbiamas Ūkio banko Kreditoriau, 

Informuojame, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 nusprendė BAB Ūkio banką paskelbti bankrutavusiu ir jį likviduoti (nutarties kopija pridedama).Šia nutartimi Teismas taip pat patvirtino patikslintus Banko kreditorių sąrašus, leido vykdyti su banko veiklos nutraukimu susijusius sandorius ir pavedė bankroto administratoriui atlikti Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatyme bei Lietuvos Respublikos Bankų įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su bankrutavusio banko turto valdymu, pardavimu, banko kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimu.

Nurodome, kad dėl nurodomos nutarties priėmimo Jums, kaip banko Kreditoriui, jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia. Jei pageidautumėte skųsti Kauno apygardos teismo nutartį dėl BAB Ūkio banko paskelbimo bankrutavusiu ir jo likvidavimo, atskirąjį skundą dėl šios nutarties reikėtų teikti per 7 dienas nuo šio pranešimo, su kuriuo Jums įteikiama nutartis, gavimo dienos, skundą paduodant Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Informuojame, kad įsiteisėjus Kauno apygardos teismo nutarčiai dėl BAB Ūkio banko paskelbimo bankrutavusiu ir jo likvidavimo, banko bankroto administratorius Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo ir Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo nustatyta tvarka imsis veiksmų, susijusių su BAB Ūkio banko turto pardavimu ir pradės atsiskaitymo su banko kreditoriais procedūrą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo 86 straipsnio 3 dalimi, prieš kiekvieną atsiskaitymą su kreditoriais banko administratorius pateiks teismui tvirtinti atsiskaitymų su kreditoriais planą, kuriame bus nurodyti atsiskaitymo terminai, išmokėtinų sumų dydžiai ir kreditorių reikalavimų tenkinimo mastas. Atsiskaitymas su Banko kreditoriais galės būti vykdomas tik įsiteisėjus šioms teismo nutartims dėl atsiskaitymo su kreditoriais tvarkos patvirtinimo.

Informacija apie atsiskaitymo su kreditoriais tvarką taip pat bus talpinama www.ub.lt.

Pridedama: Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-745-254/2014 dėl BAB Ūkio banko paskelbimo bankrutavusiu ir jo likvidavimo kopija. [Nutartis]

Pagarbiai

Gintaras Adomonis,

BAB Ūkio banko bankroto administratoriaus

UAB „Valnetas“ įgaliotas asmuo

 

Atgal