Pranešimai kreditoriams

Pranešimas apie BAB Ūkio banko kreditorių susirinkimą

2014-02-28

Gerbiami Ūkio banko kreditoriai,

Informuojame, kad yra šaukiamas pirmasis BAB Ūkio banko kreditorių susirinkimas (toliau – Kreditorių susirinkimas), kuris įvyks 2014 m. kovo 18 d. (antradienį)  10:00 val., adresu Kovo 11 – osios g. 26, Kaunas (Girstučio kultūros centro salėje).

Bendra informacija apie susirinkimą

BAB Ūkio banko kreditorių susirinkime turi teisę dalyvauti ir nustatytais darbotvarkės klausimais balsuoti visi BAB Ūkio banko kreditoriai, kurių finansinius reikalavimus bankui yra patvirtinęs Kauno apygardos teismas. Šie kreditoriai taip pat gaus pranešimą apie šaukiamą kreditorių susirinkimą. Kartu su pranešimu Ūkio banko kreditoriams yra siunčiamas ir balsavimo raštu biuletenis su detalia informacija, kaip jis turi būti užpildytas ir pateiktas. Balsavimo raštu biuletenį pildo tie kreditoriai, kurie negali ar nepageidauja dalyvauti kreditorių susirinkime, tačiau nori išreikšti savo valią balsuodami susirinkimo darbotvarkės klausimais. Balsavimo raštu biuletenį užpildęs kreditorius neturės teisės dar kartą balsuoti Kreditorių susirinkime.

Kreditoriaus dalyvavimas ar balsavimas Kreditorių susirinkime nėra privalomas. Jūsų nedalyvavimas ir/ar nebalsavimas neturės įtakos Jūsų finansiniam reikalavimui ir/ar jo patenkinimui įstatymų nustatyta tvarka. Šaukiamame kreditorių susirinkime nebus sprendžiami nei reikalavimų tenkinimo, nei BAB Ūkio banko turto pardavimo nei jokie kiti klausimai, išskyrus šiuos, pranešime nurodytus Kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimus:

Jei kreditorius, kurio finansinis reikalavimas BAB Ūkio bankui yra patvirtintas, negavo pranešimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, jis dėl papildomos informacijos, taip pat - dėl balsavimo raštu biuletenio išdavimo tvarkos (jei pageidauja balsuoti raštu) gali kreiptis į BAB Ūkio banką darbo dienomis, 8 val. -16 val., skambinant nemokamu  tel. 8 800 60 300 (skambinant iš užsienio tel. +370 37 787 606) arba elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Šiais kontaktais į Banką gali kreiptis ir tie kreditoriai, kurie nėra tikri dėl to, ar jų finansinis reikalavimas yra patvirtintas.

Banko bankroto administratoriaus sprendimu nustatyta tokia įvyksiančio kreditorių susirinkimo tvarka:

  • 09:00 val. pradedama susirinkimo dalyvių registracija;
  • 10:00 val. pradedamas kreditorių susirinkimas, pristatoma susirinkimo tvarka ir eiga;
  • Susirinkimo dalyviai balsuodami priima sprendimus kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais;
  • Pristatoma Banko bankroto procese atliktų veiksmų apžvalga (dėl jos balsavimas nevyksta);
  • Susirinkimas baigiamas. 

Atvykdami į kreditorių susirinkimą su savimi prašome turėti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
  2. Įgaliojimą, jei atstovaujate fizinį ar juridinį asmenį (jei atstovaujate kitą fizinį asmenį – įgaliojimą, patvirtintą notaro; jei atstovaujate juridinį asmenį – įgaliojimą, išduotą juridinio asmens atstovo; advokatai, atstovaujantys fizinį ar juridinį asmenį – atstovavimo sutartį).

Informacija apie Kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimus, kuriais bus balsuojama

Šaukiamo pirmojo kreditorių susirinkimo tikslas yra išrinkti BAB Ūkio banko kreditorių komitetą, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 85 str. 6 d., turi visas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nustatytas kreditorių susirinkimo teises (išskyrus teisę sudaryti ir keisti kreditorių komitetą).

Vadovaujantis Bankų įstatymo 85 str. 6 d. bei Įmonių bankroto įstatymo 25 str., Banko kreditorių komitetas turi būti sudaromas iš ne mažiau kaip 5 narių ir ne daugiau kaip 15 narių. Vienas iš kreditorių komiteto narių turi būti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. Į kreditorių komitetą turi būti išrinktas Banko darbuotojų atstovas, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius reikalavimus. Kreditorius gali siūlyti ir susirinkime bus balsuojama tik dėl visos kreditorių komiteto sudėties (ne dėl pavienių jo narių).

Bankroto administratoriaus siūlomi sprendimo projektai darbotvarkės klausimais yra įrašyti į balsavimo raštu biuletenį.

Banko kreditoriai iki 2014 m. kovo 12 d. 17 val. turi teisę pateikti savo siūlomus nutarimų projektus darbotvarkėje nurodytais klausimais, dėl kurių bus balsuojama pirmajame kreditorių susirinkime. Siūlymai gali būti teikiami užpildant balsavimo raštu biuletenį (jei kreditorius nedalyvaus susirinkime) arba pateikiant rašytinį siūlymą darbotvarkės klausimais (jei kreditorius dalyvaus susirinkime ir / ar nepageidauja balsuoti raštu). Pasiūlymai dėl darbotvarkės turi būti pateikiami ta pačia tvarka, kaip ir balsavimo raštu biuleteniai.

Atgal