Pranešimai kreditoriams

Informacija kreditoriams apie BAB Ūkio banko bankroto proceso eigą

2013-12-09

2013 m. spalio 17 d. Kauno apygardos teismas patvirtino bendrą bankrutuojančio Ūkio banko kreditorių finansinių reikalavimų sumą, kuri sudaro 1,439 mlrd. Lt. Didžiausią finansinių reikalavimų dalį sudaro įsipareigojimai antrosios eilės kreditoriui VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ – jo reikalavimų vertė viršija 801 mln. Lt.

Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 22 str. nuostatas, pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

Tačiau 2013 m. lapkričio 5 d. teismo nutartis dėl Ūkio banko kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo buvo apskųsta. Kadangi, skundžiamas didžiausio Ūkio banko kreditoriaus – VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, kurio reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, finansinių reikalavimų tvirtinimas, sušaukti kreditorių susirinkimo tol, kol nebus išnagrinėtas šis atskiras skundas, nėra galimybių.

Atskirasis skundas turi būti išnagrinėtas teisme per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacinės instancijos teisme dienos. Teismui išnagrinėjus skundą dėl VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ finansinių reikalavimų tvirtinimo, kreditorių susirinkimą šauks teismas arba jo pavedimu – bankroto administratorius.

Preliminariai numatoma pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti 2014 m. pirmąjį ketvirtį.

Pažymėtina, jog Ūkio bankui priklausantis turtas nebus parduodamas tol, kol nebus sušauktas kreditorių susirinkimas ir išrinktas kreditorių komitetas.

Atgal