Pranešimai kreditoriams

Laikinasis AB Ūkio banko administratorius perdavė įgaliojimus bankroto administratoriui

2013-05-07

2013 m. gegužės 2 d. Kauno apygardos teismui priėmus nutartį iškelti bankroto bylą AB Ūkio bankui, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ įgaliotas asmuo Gintaras Adomonis perėmė įgaliojimus iš laikinojo administratoriaus Adomo Ąžuolo Audicko.

Bankroto administratorius, veikdamas iš vien su kreditorių komitetu, sieks užtikrinti skaidrų, efektyvų ir operatyvų kreditorių reikalavimų patenkinimą.

Adomas Ąžuolas Audickas nebevykdo banko stebėtojų tarybos, banko valdybos ir administracijos vadovų funkcijų – šias funkcijas dabar atliks bankroto administratorius.

Laikinasis administratorius ir bankroto administratorius stengiasi užtikrinti, jog perėjimas į bankroto procesą būtų sklandus ir efektyvus.

Pagal Įmonių bankroto įstatymą 2013 m. gegužės 2 d. laikinasis administratorius perdavė AB Ūkio banko  kontrolę bei valdymą bankroto administratoriui. Laikinasis administratorius bankroto administratoriui perdavė esminę dokumentaciją, laikinojo administravimo metu atliktus darbus bei pirminį finansinį AB Ūkio banko vertinimą (kuris buvo pateiktas teismui iki teismo nutarties priėmimo). Visi darbai, susiję su banko turto apsauga, bus toliau vykdomi ir bankroto proceso metu. Pagrindiniai UAB „Valnetas“ komandos nariai kartu su kitais patarėjais, padės bankroto administratoriui.

Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio tvarka, UAB „Valnetas“ įgaliotas asmuo Gintaras Adomonis, veikdamas kaip bankroto administratorius, bus atsakingas už AB Ūkio banko turto apsaugos užtikrinimą, taip pat valdys, naudos bei disponuos AB Ūkio banko turtu, disponuos turimomis lėšomis, užtikrins AB Ūkio banko bei jo kreditorių teises ir interesus, imsis priemonių išieškoti skolas iš AB Ūkio banko skolininkų, tikrins AB Ūkio banko sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo.

Bankroto administratoriaus paskyrimas gali būti skundžiamas teismui per 10 dienų. Šiuo laikotarpiu bankroto administratorius vykdys savo funkcijas AB Ūkio banke.

Artimiausiu metu administratorius informuos suinteresuotus asmenis apie bankrotą. Skolininkai galės gauti informaciją apie esamų paskolų refinansavimo bei grąžinimo galimybes ir procedūras, Indėlių draudimo fondui bus teikiama būtina informacija dėl draudimo išmokų mokėjimo, banko darbuotojai bus informuoti apie besitęsiančius darbo santykius su banku po sprendimo iškelti bankroto bylą priėmimo. Taip pat bus sudarytas ir paskelbtas kreditorių bei kreditorių reikalavimų sąrašas, kuris pateikimas teismui tvirtinti bei sušaukiamas pirmasis AB Ūkio banko kreditorių susirinkimas.

AB Ūkio bankas (bankrutuojantis) atstovaujamas administratoriaus Gintaro Adomonio

UAB „Valnetas“ yra paskirtas akcinės bendrovės Ūkio banko (bankrutuojantis) bankroto administratoriumi 2013 m. gegužės 2 d. ir vykdo banko stebėtojų tarybos, valdybos bei banko administracijos vadovų funkcijas (pagal Įmonių bankroto įstatymą).

Bankrutuojanti akcinė bendrovė Ūkio bankas (juridinio asmens kodas 112020136), buveinė adresu Maironio g.25,LT-44250 Kaunas, Lietuva

Atgal