Pranešimai kreditoriams

Pranešimas kreditoriams apie reikalavimų nepriėmimą po termino pabaigos

2013-08-05

Nurodome, kad BAB Ūkio banko bankroto administratorius kreditorinių reikalavimų, pareikštų praleidus 2013 m. rugpjūčio 7 d. terminą, nepriims bei grąžins pareiškėjams.

 

Informuojame, kad Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 9 d. nurodyta, kad teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus kreditorinių reikalavimų pateikimo terminą (2013 m. rugpjūčio 7 d.), jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kai kreditorių reikalavimus nustatantis arbitražo sprendimas priimtas po nurodyto termino, teismas tvirtina kreditorių reikalavimus kaip kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimą, jeigu tie kreditorių reikalavimai nebuvo patvirtinti anksčiau. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po aukščiau nurodyto termino, priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos.

Atgal