Pranešimai kreditoriams

Dėl atsiskaitymo su antrosios eilės kreditoriumi

Informuojame, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 18 d. nutartimi civilinėje byloje
Nr. B2-448-254/2015 leido BAB Ūkio bankui iš dalies atsiskaityti su antrosios eilės kreditoriumi Valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, BAB Ūkio bankas per tris darbo dienas išmokės antrosios eilės kreditoriui 10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur sumą.

Pranešame, kad dėl nurodomos Kauno apygardos teismo nutarties Jums, kaip banko Kreditoriui, jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia. Jei pageidautumėte skųsti Kauno apygardos teismo nutartį dėl dalinio atsiskaitymo su antrosios eilės kreditoriumi tvarkos, atskirąjį skundą dėl šios nutarties reikėtų teikti per 7 dienas nuo šio pranešimo, su kuriuo Jums įteikiama nutartis, gavimo dienos, skundą paduodant Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Informacija apie banko bankroto proceso eigą bus talpinama ir tinklalapyje www.ub.lt.

Pridedama: Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutarties civilinėje byloje
Nr. B2-448-254/2015 dėl atsiskaitymo su BAB Ūkio banko antrosios eilės kreditoriumi tvarkos, kopija Nutartis.

Pagarbiai

Gintaras Adomonis,

BAB Ūkio banko bankroto administratoriaus

UAB „Valnetas“ įgaliotas asmuo

Atgal