Pranešimai klientams

Pranešimas dėl finansinių įsipareigojimų valiutos ir palūkanų normų apskaičiavimo tvarkos pakeitimo nuo 2015 m. sausio 1 d.

2015 m. sausio 1 d. Lietuvos nacionalinė valiuta litas bus pakeista įvedant eurą, todėl visi litais išreikšti BAB Ūkio banko finansiniai įsipareigojimai kreditoriams ir klientų finansiniai įsipareigojimai BAB Ūkio bankui 2015 m. sausio 1 d. bus perskaičiuoti į eurus oficialiai nustatytu kursu 1 EUR = 3,4528 Lt, suapvalinant gautas sumas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

Perskaičiavimas bus atliktas nemokamai.

Kita valiuta (ne litais) išreikšti finansiniai įsipareigojimai nebus perskaičiuojami.

Dėl palūkanų normų nustatymo tvarkos pakeitimo

Nuo 2015 m. sausio 1 d. bus pakeista palūkanų normos nustatymo tvarka pagal kreditavimo ar kitas finansavimo sutartis, pagal kurias Bankas yra suteikęs klientams kreditus ar kitus finansinius įsipareigojimus litais su kintama palūkanų norma. Šiuo atveju kintamoji palūkanų normos dalis VILIBOR nuo 2015 m. sausio mėn. 1 d. bus pakeista taip:

  • kreditams, kurie suteikti pagal finansų inžinerijos priemonę „Atviras kreditų fondas“ (AKF), ir kreditams, kurie suteikti pagal finansų inžinerijos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis“, kintamoji palūkanų normos dalis bus pakeista iš VILIBOR į atitinkamos trukmės EURIBOR;
  • kitiems aukščiau nepaminėtiems kreditams ir finansiniams įsipareigojimams kintamoji palūkanų normos dalis bus pakeista iš VILIBOR į atitinkamos trukmės EUR LIBOR.

Palūkanų normos reikšmės perskaičiavimo periodiškumas ir apskaičiavimo tvarka nesikeis ir išliks tokia kokia yra nurodyta kreditavimo ar kitokio finansavimo sutartyje.

Klientams, kuriems yra suteikti kreditai ar kiti finansiniai įsipareigojimai litais ar užsienio valiuta su fiksuota palūkanų norma, palūkanų normos dydis nuo 2015 m. sausio 1 d. nesikeis. Palūkanų normos nustatymo ir apskaičiavimo tvarka taip pat nesikeis klientams, kuriems kreditai suteikti užsienio valiuta su kintama palūkanų norma.

Dėl mokėjimų tvarkos

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi šiuo metu galiojantys kreditų ar kitų finansinių įsipareigojimų grąžinimo grafikai nesikeis, tačiau kreditų įmokos, mokėtinos palūkanos, delspinigiai, baudos ir bet kurios kitos pagal sutartį mokėtinos sumos litais bus perskaičiuotos į eurus, taikant oficialų nustatytą lito ir euro perskaičiavimo kursą ir nuo 2015 m. sausio 1 d. bus mokamos eurais.

BAB Ūkio banko patvirtinti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams po euro įvedimo bus apmokami eurais.

Sutartys ar susitarimai dėl aukščiau minėtų pakeitimų su klientais nebus pasirašomi.

 

Atgal