Pranešimai klientams

Nuo 2014 m. liepos mėn. 28 d. klientams taikomi sekantys įkainiai už banko paslaugas

Paslaugos pavadinimas Įkainis nuo 2014-07-28
LTL EUR
Einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo parengimas nemokamai nemokamai
Ankstesnio laikotarpio negu praėjęs kalendorinis mėnuo sąskaitos išrašo parengimas 5,5 Lt už kiekvieną mėnesį (nedaugiau 32 Lt) 1,5 EUR už kiekvieną mėnesį (nedaugiau 9 EUR)
Vienos dienos sąskaitos išrašo parengimas 2,50 Lt 0,70 EUR
Banko dokumento kopijos parengimas kliento prašymu 2,5 Lt už vieną lapą 0,70 EUR už vieną lapą
Mokėjimo grynaisiais pinigais dokumento kopijos parengimas kliento prašymu (kai mokėjimas atliktas ne per kliento banko sąskaitas) 12 Lt už vieną dokumentą 3,5 EUR
Sąskaitos išrašo ar kitų kliento dokumentų siuntimas:    
-          faksu Lietuvoje 5,5 Lt už vieną lapą 1,5 EUR už vieną lapą
-          faksu į užsienį 16 Lt už vieną lapą 4,5 EUR už vieną lapą
-          paštu Lietuvoje 5,50 Lt 1,5 EUR
-          registruotu paštu Lietuvoje 12 Lt 3,5 EUR
-          paštu į užsienį 22 Lt 6 EUR
-          kurjeriniu paštu Lietuvoje 42 Lt 12 EUR
-          kurjeriniu paštu į užsienį 194 Lt 56 EUR
Banko pažymų paruošimas*:    
-          auditui 105 Lt 30 EUR
-          mokesčių inspekcijai (dėl pajamų deklaravimo) nemokamai nemokamai
-          už pažymą apie įsiskolinimą 52 Lt 15 EUR
-          kitos pažymos 52 Lt 15 EUR
-          užsienio kalba 105 Lt 30 EUR
Paskolos**:    
-          paskesnis įkeitimas ne mažiau 105 Lt ne mažiau 30 EUR
-          įkeitimo sąlygų pakeitimas ne mažiau 155 Lt ne mažiau
44 EUR
-          mokestis už prieš laiką grąžinamą kreditą (likusį po įskaitymo), jei toks  mokestis numatytas kredito sutartyje Lygus Kredito sutartyje nurodytam procentiniam dydžiui nuo anksčiau laiko grąžinamo Kredito likučio sumos, bet ne mažiau kaip 104,- Lt juridiniams asmenims ir ne mažiau kaip 52 Lt fiziniams asmenims.

Lygus Kredito sutartyje nurodytam procentiniam dydžiui nuo anksčiau laiko grąžinamo Kredito likučio sumos, bet ne mažiau kaip 30,- EUR juridiniams asmenims ir ne mažiau kaip 15 EUR fiziniams asmenims.

 

* Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais informacija teikiama nemokamai.

**Už netipines paslaugas ar esant sudėtingiems atvejams, administratoriaus sprendimu gali būti nustatytas individualus įkainis.

 

 

Atgal