Pranešimai klientams

Pranešimas Ūkio banko obligacijų fondo ir Ūkio banko racionalaus investavimo fondo dalyviams, 2014 05 05

Primename, kad UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ (toliau – Valdymo įmonė) valdyba 2013 m. gegužės mėn. 7 d. priėmė sprendimą panaikinti valdomus Ūkio banko obligacijų fondą ir Ūkio banko racionalaus investavimo fondą (toliau – Fondai), o 2013 m. spalio mėn. 24 d. Valdymo įmonė Fondų dalyviams pervedė dalį lėšų už turėtus Fondų investicinius vienetus.

Valdymo įmonė 2014 m. balandžio mėn. pardavė visas likusias Fondų turtą sudariusias finansines priemonės (vertybinius popierius), tačiau kol kas neatgavo piniginių lėšų, moratoriumo paskelbimo momentu saugotų Fondų depozitoriume BAB Ūkio banke (atitinkamai 1.24 mln. Lt arba 51.73 Lt vienam investiciniam vienetui Ūkio banko obligacijų fonde ir 3.31 tūkst. Lt arba 0.04 Lt vienam investiciniam vienetui Ūkio banko racionalaus investavimo fonde). Dėl Fondų piniginių lėšų, saugomų Fondų depozitoriume BAB Ūkio banke atgavimo šiuo metu vyksta teisminis ginčas.

Lėšos, gautos pardavus likusias Fondų turtą sudariusias finansines priemones (vertybinius popierius), buvo pervestos 2014 m. gegužės 02 d.  Fondų dalyviams į asmenines Fondų dalyvių pinigų sąskaitas, esančias AB Šiaulių banke, jei Valdymo įmonei nebuvo nurodytos kitos pinigų sąskaitos.

Fondų depozitoriume BAB Ūkio banke saugotų Fondų lėšų išmokėjimo Fondų dalyviams klausimas bus sprendžiamas pasibaigus teisminiam ginčui.

Kilus klausimams, kviečiame skambinti tel. +370 37 395 525 ir +370 37 395 526.

Atgal