Pranešimai klientams

Dėl kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimo

2014 m. kovo 18 d. sušauktas pirmas BAB Ūkio banko kreditorių susirinkimas. Susirinkimo metu išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas, nustatytas BAB Ūkio banko kreditorių komiteto narių skaičius ir išrinkti komiteto nariai. Pagal Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo 85 str. 6 d. BAB Ūkio banko kreditorių komitetas atstovauja visiems banko kreditoriams, kurių finansiniai reikalavimai bankroto byloje yra patvirtinti ir turi visas Įmonių bankroto įstatyme nustatytas kreditorių susirinkimo teises (išskyrus teisę sudaryti ir keisti kreditorių komitetą).

Kreditorių susirinkimas nutarė kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įgaliotą atstovą. Kreditorių komitetą rinkti iš 7 (septynių) narių ir nariais išrinkti šiuos asmenis:

1) Šarūnas Kraujalis (BAB Ūkio banko darbuotojų atstovas);

2) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įgaliotas atstovas;

3) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įgaliotas atstovas;

4) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įgaliotas atstovas;

5) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įgaliotas atstovas;

6) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įgaliotas atstovas;

7) UAB „Lifodas“ (juridinio asmens kodas 122891974) įgaliotas atstovas.

Kreditorių susirinkimas nustatė, jog patenkinus visų BAB Ūkio banko darbuotojų reikalavimus kreditorių komiteto nario – darbuotojų atstovo įgaliojimai baigiasi kitą darbo dieną po paskutinės išmokos darbuotojams atlikimo dienos ir naujas kreditorių komiteto narys į šią vietą nėra renkamas. Taip pat nustatyta, kad BAB Ūkio banko kreditorių komitete likus mažiau kaip 5 (penkiems) nariams, BAB Ūkio banko administratorius turi nedelsiant sušaukti kreditorių susirinkimą kreditorių komitetui išrinkti.

Atgal