Pranešimai klientams

Informacija klientams dėl mokėjimų BAB Ūkio bankui

2013-05-17

Primename AB Ūkio banko klientams, kad visi mokėjimai pagal paskolas (išskyrus AKF ir MK2 kreditus) bei visas kitas sutartis bei banko suteiktas paslaugas (pažymų, išrašų teikimą ir pan.) turi būti vykdomi į BAB Ūkio banko sąskaitą SEB banke Nr. LT45 7044 0600 0000 0452 (banko kodas 70440, SWIFT CBVILT2X). 
Visi mokėjimai turi būti atliekami laikantis sutartyse nustatytų mokėjimo grafikų bei terminų.

AB Ūkio banko klientai (skolininkai), kurie yra gavę kreditus pagal UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) administruojamas priemones „Atviras kreditų fondas“ (AKF) ir „Mažų kreditų tiekimas – 2 etapas“ (MK2), dalinai finansuojamas INVEGOS fondo lėšomis, visus mokėjimus pagal atviro kreditų fondo ir mažų kreditų sutartis privalo vykdyti į šias sąskaitas:

„Atviro kreditų fondas“ (AKF)  kreditų dengimui į BAB Ūkio banko sąskaitą
Nr.
LT59 7044 0600 0789 0859, atidarytą AB SEB banke (banko kodas 70440, SWIFT CBVILT2X);

„Mažų kreditų tiekimas – 2 etapas“ (MK2),  kreditų dengimui  į BAB Ūkio banko sąskaitą
Nr. 
LT03 7044 0600 0789 0897 atidarytą AB SEB banke (banko kodas 70440, SWIFT CBVILT2X).

Atgal