Pranešimai klientams

Pranešimas Ūkio banko investavimo galimybių fondo Kinijos, Rusijos, JAV, Europos ir Žaliavų subfondų dalyviams

2013-07-31

Primename, kad UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ (toliau – Valdymo įmonė) valdyba 2013 m. gegužės mėn. 7 d. priėmė sprendimą panaikinti valdomo Ūkio banko investavimo galimybių fondo Kinijos subfondą, Rusijos subfondą, JAV subfondą, Europos subfondą ir Žaliavų subfondą (toliau – Subfondai).

Siekdami informuoti Valdymo įmonės Klientus apie Subfondų padalijimo proceso eigą, informuojame, kad visos Subfondų turtą sudarančios finansinės priemonės (vertybiniai popieriai) yra parduotos, tačiau iki šiol Subfondams nepavyko suderinti tarpusavio įsipareigojimų likučių su BAB Ūkio banku dėl piniginių lėšų, kurios moratoriumo paskelbimo momentu buvo saugomos Subfondų depozitoriume BAB Ūkio banke. Šios sumos sudaro atitinkamai 4 519.41 Lt (0.92 proc.) Kinijos, 1 372.04 Lt (0.03 proc.) Rusijos, 26 684.51 Lt (3.56 proc.) JAV, 10 575.58 Lt (6.56 proc.) Europos ir 8 894.47 Lt (4.95 proc.) Žaliavų subfondų grynųjų aktyvų.

Siekdama kaip galima geriau atstovauti Klientų interesus, Valdymo įmonė nusprendė Klientams išmokėti Subfonduose sukauptas lėšas, nelaukdama kol su BAB Ūkio banku bus suderintos aukščiau paminėtos įsipareigojimų sumos. Valdymo įmonė ir toliau dės visas pastangas, kad aukščiau nurodytos sumos būtų pripažintos Subfondų dalyvių lėšomis ir kuo greičiau grąžintos Valdymo įmonės Klientams.

Lėšos Klientams už turėtus Subfondų investicinius vienetus yra pervestos į asmenines Klientų pinigų sąskaitas, esančias AB Šiaulių banke, jei Klientai Valdymo įmonei nenurodė kitos sąskaitos.

Kilus klausimams, kviečiame skambinti tel. +370 37 395 525 ir +370 37 395 526

Atgal