Naujienos

Pasiūlymas dėl elektros tiekimo paslaugos suteikimo 2014-11-18
Pasiūlymas dėl finansinio patarėjo paslaugų parduodant BAB Ūkio bankui priklausantį turtą 2014-11-13
Pasiūlymas dėl BAB Ūkio bankui priklausančio turto – pastatų – bendrastatybinio, apdailos, gerbūvio pobūdžio darbų atlikimo 2014-10-29
Pasiūlymas dėl BAB Ūkio bankui priklausančio turto – žemės sklypų– naudojimo būdo keitimo 2014-10-27
Dėl atsiskaitymo su antrosios eilės kreditoriumi 2014-09-22
Informacija Ūkio banko fondų dalyviams dėl pilno atsiskaitymo 2014-09-16
Pasiūlymas dėl klasifikuotų skelbimų paskelbimo dienraštyje paslaugos suteikimo 2014-09-15
Pasiūlymas dėl BAB Ūkio bankui priklausančio turto draudimo 2014-09-15
Pasiūlymas dėl BAB Ūkio bankui priklausančio turto vertinimo 2014-09-12
Pranešimas dėl kreditorinių reikalavimų pardavimo 2014-08-28
Pranešimas apie atsiskaitymą su pirmosios eilės kreditoriais 2014-08-27
Pranešimas del atsiskaitymo su darbuotojais 2014-08-11
Nuo 2014 m. liepos mėn. 28 d. klientams taikomi sekantys įkainiai už banko paslaugas 2014-07-28
Pranešimas dėl Ūkio banko paskelbimo bankrutavusiu ir likvidavimo 2014-07-09
Pranešimas Ūkio banko obligacijų fondo ir Ūkio banko racionalaus investavimo fondo dalyviams, 2014 05 05 2014-05-05
Dėl kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimo 2014-04-23
Dėl pažymų pajamų ir turto deklaravimui 2014-03-20
BAB Ūkio banko bankroto proceso apžvalga 2014-03-17
Pranešimas apie BAB Ūkio banko kreditorių susirinkimą 2014-02-28
Dėl prisijungimo prie internetinės bankininkystės Eta bankas 2014-01-16